Gymnastik och idrottshögskolan söker tentamenvakter

ANSLAG

Anslås 2018-10-23
Nedtas 2018-11-14
Dnr GIH 2018/360

Prefekt Suzanne Lundvall har den 2 oktober 2018 beslutat att anställa Elisabeth Feldt, Agneta Lundh, Marcus Pettersson, Maria Widman, Leif Hamrin, Kajsa Lundquist, Diego Ratto och Elvira Gylling Hjertström som tentamensvakter under läsåret 2018/2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 13 november 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 23 oktober 2018

Susanne Löthman


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker tentamensvakter

Vi söker tentamensvakter till tentamenstillfällen under läsåret 2018/2019

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med att vakta studenter medan de skriver tentamen och övervaka att riktlinjer för salstentamina följs. Skriftliga riktlinjer för salstentamina finns.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Hantera tentamensunderlag t ex utlämning av tentamensfrågor, insamling av färdig tentamen med legitimationskontroll.
  • Informera om praktiska regler kring mobiltelefoner, jackor, väskor, toalettbesök etc, samt nödvändig administration kring detta.
  • Informera om regler kring fusk och vilka konsekvenser det kan medföra att bryta mot dem.
  • Agera i enlighet med högskolans riktlinjer vid misstanke om fusk.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av att jobba som tentamensvakt, och det är meriterande om du har arbetat inom högskola/universitet. Vi tror att du är noggrann, lyhörd, har integritet och känner dig bekväm i en roll som förväntas ingripa i olika situationer, t ex vid störande uppträdande eller misstanke om fusk. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Utifrån verksamhetens behov.

Lön

Lönen är 125 kr/tim

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta lektor Karin Söderlund,

tel 08- 120 538 19

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817

Ansökan

Skicka din ansökan innehållande cv och personligt brev elektroniskt till registrator@gih.se.

Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2017. Märk ansökan med Dnr GIH 2018/360