Gymnastik- och idrottshögskolan söker tre sommarjobbare

ANSLAG

Anslås: 2018-06-26
Nedtas: 2018-07-18
Dnr GIH 2018/251

Tillsättning av medarbetare till sommarjobb för service och underhåll – fastigheter underhåll v. 26-28)

Tf. förvaltningschef Marie-Louise Scüssler har beslutat att anställa följande personer enligt nedan:

Johanna Arnt
Vilde Westholm
Rebecca Offnegårdh
Sebastian Offnegårdh

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast 17 juli 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 26 juni 2018

Susanne Löthman

HR-administratör

 


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker tre sommarjobbare

Vi söker tre sommarjobbare för service och underhåll – fastigheter och lokaler.

Du kommer ingå i avdelningen Intendentur och service. Avdelningen har till uppgift att se till att alla GIH:s administrativa och tekniska IT system och apparaturer underhålls och fungerar tillfredsställande för alla användare och externa kunder.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med underhåll, skötsel och städning av GIH:s lokaler såsom idrottssal, gymnastiksalar och kontor mm.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Att städa och skapa ordning i högskolans praktiska förråd
 • Tömning av lös utrustning i Tegelhögen
 • Städning av diverse utrymmen som sker på årlig bas, t.ex. korskopplingsrum
 • Städning av soprum
 • Lagning av bordskivor i aulan
 • Städning av terrassen
 • Oljning av möbler
 • Sopning av parkeringsytor
 • Slipning av knivar och yxor
 • Skridskoslipning
 • Rengöring av gymnastikmattor mm

Kvalifikationer

Vi ser helst att du som söker har erfarenhet/vana av arbete med underhåll och skötsel av lokaler, materiel eller dylikt. Att du är serviceinriktad och har förmågan att ta stort eget ansvar för tilldelade uppdrag.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen gäller under 3 veckor.

Planerade perioden är v.26, v.27 och v.28

Lön

Lönen är 115 kr/tim

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Nilsson, Chef intendentur och service, 08-120 537 34.

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 7 juni 2018. Märk ansökan med Dnr GIH 2018/251.

Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se