Studieadministratör

ANSLAG

Anslås: 2018-01-19
Nedtas: 2018-02-12
Dnr: GIH 2017/463

Angående tjänsten som Studieadministratör.

Förvaltningschef Björn Sandahl har den 19 januari 2018 beslutat att avbryta anställningsförfarandet till rubricerad befattning.

En myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas enligt Anställningsförordningen § 21.

Beslut i detta ärende har fattats av Förvaltningschef Björn Sandahl efter föredragning av HR-administratör Susanne Löthman.

Stockholm den 19 januari 2018

 

Susanne Löthman

HR-administratör


 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 2013 200 år. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker en studieadministratör

Anställningen är placerad vid utbildnings- och forskningsavdelningen som består av 8 personer. Vi arbetar bl a med antagning, examen, studie- och karriärväg-ledning, studentutbyte och andra studentrelaterade ärenden. Avdelningen utgör också ett administrativt stöd kring högskolans utbildningar och åt högskolans nämnder.

Arbetsuppgifter

 • De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att bestå av:
 • Betygsrapportering och registrering i Nya Ladok, samt i övrigt förekommande studieadministrativa uppgifter,
 • Hantering av studentärenden och administrativt stöd till utbildningen,
 • Sekreterare i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden vid GIH,
 • Ledamot och sekreterare i kursplaneutskottet
 • Administration gällande in- och utresande utbytesstudenter,
 • Öppet hus och terminsstartsarbete

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

- Gymnasieutbildning, högskoleutbildning är meriterande.

Bedömningsgrunder

 • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga,
 • Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi ser att du som person är strukturerad, initiativrik och har en god pedagogisk förmåga att förklara och hjälpa till med praktisk tillämpning av gällande rutiner,
 • Stor vikt läggs vid förmåga att formulera sig i tal och skrift både på svenska och engelska
 • Mycket stor vikt läggs vid liknande arbetsuppgifter inom den offentliga sektorn, gärna från annan högskola eller universitet,
 • Stor vikt läggs vid att erfarenhet av arbete med in- och utresande utbytesstudenter,
 • Vikt läggs vid erfarenhet att arbeta i studiedokumentationssystemet Ladok

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidareanställning med 6 månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Katarina Offnegårdh, avdelningschef, 08-120 538 27, Sara Sjögren, studieadministratör, 08-120 538 64
Anna Ekenberg (SACO), 08-120 538 02
Marjan Pontén (OFR/ST), 08-120 538 17

Ansökan

Sista ansökningsdag den 19 november 2017.
Ange referens Dnr GIH 2017/463 Vi tar emot ansökan via e-post: