Fundraiser/projektledare

ANSLAG

Anslås: 10 juli 2014

Nedtas: 31 juli 2014

Dnr Ö 2014/172

Tillsättning av fundraiser vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Rektor Karin Henriksson Larsén har beslutat att anställa Karin Ulfsdotter Crépin som fundraiser på GIH fr.o.m. den 4 augusti 2014, tillsvidare dock längst t o m den 3 februari 2015 enl. LAS § 5 punkt 1.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av fundraiser skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 31 juli 2014, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 10 juli 2014

Åsa Westerlund

Personalhandläggare

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 år förra året i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

GIH söker fundraiser/projektledare

GIH har en långsiktig ambition att öka de externa intäkterna för utbildning och forskning. GIH har därför påbörjat ett strategiskt projekt att stärka externa relationer för att attrahera större gåvor och stöd från privatpersoner, privata stiftelser, företag och offentlig sektor. Kampanjen kommer kretsa kring tre övergripande frågeställningar:

  • Aktiva barn och ungdomar – hur få fler barn och ungdomar att vilja och kunna röra på sig
  • Fysisk aktivitet för hälsa – hur hålla oss friska och mår bra genom hela livet
  • Prestation på toppnivå – hur forskning kan hjälpa till idrottsliga framgångar
  • För att leda detta projekt söker GIH en projektledare för fundraisingarbetet.

Arbetsuppgifter

Som projektledare för fundraisingarbetet är du operativt ansvarig för att driva projektet och arbetet med att få gåvor, bidrag och donationer till GIH. Du ansvarar för hela fundraisingprocessen, från identifiering av potentiella givare utifrån GIH:s prioriteringar till den professionella givarvård (stewardship) som är nödvändig för att säkra en långsiktig relation.

I fundraisingprocessen arbetar du främst tillsammans med rektor. Du arbetar också nära de forskare vars projekt är prioriterade inom kampanjen, och med andra interna stödpersoner (extern kommunikatör, m.fl). Som stöd för arbetet finns en intern styrgrupp och en extern advisory board, vars arbete du samordnar. Du utvecklar en handlingsplan som kontinuerligt ger processen rätt riktning. Du tar fram individuella strategier för specifika möjliga givare och genomför möten med dessa, ibland på egen hand, ibland tillsammans med andra personer från GIH.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en förmåga att självständigt driva denna strategiskt viktiga process och samtidigt göra en viktig insats i enskilda kontakter med möjliga större givare. Du är organiserad, resultatorienterad och har lätt att utveckla kontakter med personer på ledningsnivå. Du har ett starkt intresse för de viktiga samhällsfrågor som GIH arbetar med.

Du har akademisk utbildning och arbetslivserfarenhet av att driva större projekt. Erfarenhet av att driva komplexa införsäljningsprocesser med gott resultat (av kommersiella lösningar eller andra projekt) mot personer på ledningsnivå är meriterande och givetvis även tidigare erfarenhet av fundraising. Det är också meriterande om du har ett eget nätverk mot de grupper som vi kommer arbeta mot: filantroper, privata stiftelser, samt företag och andra organisationer på ledningsnivå.

Du behärskar svenska och engelska med god kvalitet i tal och skrift. Mycket stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med start så snart som möjligt.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av rektor Karin Henriksson Larsén 072-200 07 39.

Fackliga företrädare är: Lars Pihl, (SACO) 070- 372 13 18 och Marjan Pontén (OFR/S) 08-120 538 17.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 8 juni 2014. Ange referens Ö 2014/172. Vi tar emot ansökan via e-post: fundraiser@gih.se