Forskarassistent

ANSLAG

Anslås: 10 december 2015

Nedtas: 1 januari 2016

Dnr Ö 2015/312

Tillsättning av forskarassistent vid Prestation och träning.

Rektor Karin Larsén har beslutat att anställa Filip Larsen som forskarassistent på heltid (100 %) fr.o.m. den 1 januari 2016 t.o.m. 31 december 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 1 januari 2016, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 10 december 2015

Susanne Löthman

Personaladministratör


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 2013 200 år. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

GIH söker forskarassistent i idrottsvetenskap inriktning fysiologi

Tjänsten är placerad vid enheten för prestation och träning

Ämnesbeskrivning

GIH har en lång arbetsfysiologisk tradition där nuvarande forskning är inriktad mot såväl människokroppens anpassning till träning som den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska i huvudsak bedriva egen forskning med inriktning mot reglering av central och perifer cirkulation. Ansvar för undervisning i näringslära inom tränarprogrammet, handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå liksom viss administration ingår i tjänsten. Innehavaren förväntas bygga upp en egen forskningsgrupp vid GIH och aktivt arbeta med att söka externfinansiering.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen i idrottsvetenskap, fysiologi, medicinsk vetenskap eller motsvarande, eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst sju år före ansökningstidens utgång.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • erfarenhet av humanförsök med arbetsfysiologisk inriktning,
  • praktisk erfarenhet av in vitro analys av mitokondriell respiration samt biokemisk och molekylärbiologisk metodik,
  • erfarenhet av forskning med inriktning mot reglering av central och perifer cirkulation,
  • vetenskapliga publikationer av hög kvalité i internationella tidskrifter med peer-review,
  • erfarenhet av undervisning i näringslära med inriktning mot idrott på högskolenivå.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad heltidsanställning på 2 + 2 år med en utvärdering efter första anställningsperioden. Tillträdesdag 2016-01-01 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:

  • Pia Lundquist Wanneberg, prefekt, 08-120 53 709
  • Eva Blomstrand, professor, 08-120 53 821

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2015-08-16. Märk ansökan med Dnr Ö 2015/312. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se