Extra vaktmästare

ANSLAG

Anslås 2018-03-21
Nedtas 2018-04-12
Dnr GIH 2018/84

ANGÅENDE ANSTÄLLNING SOM EXTRA KVÄLLSVAKTMÄSTARE (INTERMITTENTANSTÄLLNING)

 

Förvaltningschefen har den 21 mars 2018 beslutat att anställa Sören Brodin som extra kvällsvaktmästare under perioden 1 april 2018 – 31 mars 2019.

 Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av extra kvällsvaktmästare vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

 

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 12 april 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

 

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 21 mars 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som 2013 firade 200 år i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

Gymnastik och idrottshögskolan söker

Extra vaktmästare utifrån verksamhetens behov

Vi söker en ordningsam och serviceinriktad vaktmästare för dag, kväll och helgtjänstgöring.

Du kommer ingå i avdelningen Intendentur och service. Avdelningen har till uppgift att se till att alla GIH:s administrativa och tekniska IT system och apparaturer underhålls och fungerar tillfredsställande för alla användare och externa kunder.

Arbetsuppgifter

GIH hyr under kvällar och helger ut sina idrottshallar, gymnastiksalar och lärosalar varvid en vaktmästare behövs på plats. En del av arbetet innebär att bistå vaktmästeriet med olika uppgifter bl.a. reparations- och underhållsarbeten.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Att ge service till externa hyresgäster samt studenter och personal
  • Att administrera och hantera studenter, personal och externa hyresgäster
  • Administration av nycklar och elektroniska nycklar
  • Att hålla ordning i högskolans praktiska förråd
  • In- och utlämning av material
  • Skridskoslipning
  • Kopiering mm

Kvalifikationer

Vi söker dig med gymnasial utbildning som har erfarenhet som vaktmästare, goda datakunskaper och kunskaper i AV-teknik (ljud och video). Det är en fördel om du har ett tekniskt intresse. Du har erfarenhet av att sköta service, kunder och fastighetsfrågor från högskolemiljö. Du är serviceinriktad och har förmåga att kunna fatta egna beslut.

Du är självgående och har förmåga att bidra till utveckling av vaktmästeriet och högskolans kundservice. Jobbet kräver en ordningssam och social person med stor flexibilitet som kan hantera varierande arbetsbelastning och tvära omprioriteringar.

Här behövs starka nypor såväl som god blick för att vid kvällens slut se till att allt är avstängt, släckt och undanplockat samt att man ”rondar” och larmar på fastigheterna vid stängning.

Vi ser gärna att du har intresse av att arbeta med studenter och personal i en miljö som präglas av idrott och hälsa.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Extra vaktmästare utifrån verksamhetens behov.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Nilsson, Chef intendentur och service, 08-120 537 34.

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2018. Märk ansökan med Dnr GIH 2018/84 Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se