Ekonomiansvarig

Anslås 2017-12-13
Nedtas 2018-01-04
Dnr GIH 2017/358

Angående anställning som ekonomiansvarig

Förvaltningschef Björn Sandahl har den 12 december 2017 beslutat att anställa Annica Hjerstström Gylling som ekonomiansvarig.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av ekonomiansvarig vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.
Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 3 januari 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 13 december 2017

Malin Anderson
Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Utvecklingsinriktad ekonomiansvarig

Vill du vara med och bidra i en organisation präglad av idrott och hälsa? GIH är en kunskapsintensiv organisation som befinner sig i en utvecklingsfas där ekonomisk planering och styrning är viktiga strategiska frågor. Vi söker nu en ekonomiansvarig som vill vara med och driva detta arbete framåt.

Arbetsuppgifter

Ditt arbetsområde spänner över såväl operativa som strategiska frågor. GIH är ett mindre lärosäte vilket ställer krav på flexibilitet mellan strategiskt och operativt fokus.

Du har verksamhetsansvar för ekonomifrågor, vilket bland annat innebär ansvar för budget och prognosarbete, bokslutsarbete och årsredovisning.

En viktig del handlar om att ge stöd till ledningen i form av analyser och beslutsunderlag. Vidare förväntas du driva arbetet gällande utveckling av rutiner och processer inom ekonomifunktionen.

Du rapporterar till chefen för HR- och ekonomiavdelningen och arbetsleder en redovisningsekonom samt en ekonomiadministratör i det dagliga arbetet.

Din bakgrund

Vi söker dig som har arbetat minst fem år med kvalificerat brett ekonomiarbete inom statlig verksamhet, gärna inom högskolesektorn. Du har erfarenhet av arbetsledning/projektledning och driver frågor självständigt. Du har relevant högskoleutbildning inom ekonomi. Som person är du analytisk och noggrann samtidigt som du har förmåga till helhetssyn och strategiskt tänkande. Du är utvecklingsinriktad och kan kommunicera kring ekonomifrågor på ett pedagogiskt sätt. Du värdesätter ett gott samarbete såväl inom högskolan som med externa samarbetspartners. Som ledare tillämpar du ett coachande förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse. GIH tillämpar 6 månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta förvaltningschef Björn Sandahl 08-120 537 04 eller HR-chef Marie-Louise Schüssler 08-120 537 29

Fackliga företrädare är Anna Ekenberg (SACO-S) 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 8 oktober 2017. Ange referens GIH 2017/358.

Vi tar emot ansökan via e-post: ekonomiansvarig@gih.se