Disputerad laboratorieinstruktör

ANSLAG

Anslås: 22 oktober 2015

Nedtas: 13 november 2015

Dnr Ö 2015/285

Tillsättning av laboratorieinstruktör vid LTIV

Rektor Karin Henriksson Larsén har beslutat att anställa Niklas Psilander som laboratorieinstruktör på deltid (50 %), tillsvidare fr.o.m. den 1 november 2015.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 13 november 2015, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 22 oktober 2015

/Susanne Löthman

Personaladministratör Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 år 2013 i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

GIH söker disputerad laboratorieinstruktör till LTIV

Tjänsten är placerad vid enheten för prestation och träning.

Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) är ett av GIH:s idrottsvetenskapliga laboratorier vars främsta uppgift är att tillgodose integreringen mellan teori och praktik i GIH:s utbildningar och forskning samt stödja aktiviteter inriktade mot fysisk aktivitet och hälsa. Därtill stödjer LTIV idrottsrörelsen när det gäller testning och tillämpad forskning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak att genomföras inom den idrottsvetenskapliga utbildnings- samt utvecklings- och forskningsverksamheten vid laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV). Detta innebär:

 • Generell laboratorieadministration samt genomförande och vidareutvecklande av rutiner för administrativa uppgifter inom laboratoriet.
 • Att instruera lärare och studenter inom idrottsvetenskapliga test- och mätmetoder.
 • Att kvalitetssäkra idrottsvetenskapliga mätmetoder.
 • Att stödja och stimulera lärare inom idrottslära vid utveckling av undervisning för integrering av teori och praktik.
 • Att stödja insamling och analys av data inom idrottsvetenskaplig forskning. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Doktorsexamen inom idrottsvetenskap alt. medicinsk vetenskap med inriktning mot idrottsvetenskap.
 • Fördjupad kunskap och erfarenhet inom metoder för mätning av fysisk prestationsförmåga i fält- och laboratoriemiljö.
 • God teknisk grundkunskap och mycket god förmåga att använda och kvalitetssäkra idrottsvetenskaplig mätutrustning.
 • En mycket god administrativ förmåga.
 • Erfarenhet av tjänstgöring inom liknande befattning eller verksamhet.
 • Erfarenhet av undervisning och handledning inom träningslära och idrott/idrottsvetenskap.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
 • En god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, strukturerad och noggrann. 

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på 50 % med tillträdesdag enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:

 • Pia Lundquist Wanneberg, prefekt, 08-120 53 709
 • Johnny Nilsson, föreståndare LTIV, 070-699 22 98
 • Hans Rosdahl, områdesansvarig LTIV, 08-120 537 37

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2015-08-10. Märk ansökan med Dnr Ö 2015/285. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se