Adjunkt i idrott, inriktning idrottslära

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, världens äldsta idrottshögskola firade under 2013, 200 år i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har 140 anställda och på högskolan går cirka 1000 studenter.

GIH söker

ADJUNKT I IDROTT, inriktning idrottslära

med placering vid Enheten för fysisk aktivitet och hälsa

Ämnesbeskrivning

Idrottslära är den utövande och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslära med särskilt fokus på friidrott och friluftsliv och därinom specifikt simning, orientering och skidåkning. Därtill kan undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning ingå. Till undervisning räknas även kursadministration.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt grundläggande examen i idrott/idrottsvetenskap eller motsvarande, samt varit verksam som lärare i ungdomsskolan i ämnet idrott och hälsa i minst tre år.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning med relevans för ämnesområdet Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning idrottslära på högskola/universitet.
  • Djupa och breda kunskaper inom ämnesområdet Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning friidrott, friluftsliv och specifikt simning, orientering.
  • Dokumenterad god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen.
  • Dokumenterad administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
  • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Vid urval bland behöriga sökande kommer störst omsorg att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Även personlig lämplighet, administrativa och samverkansmässiga meriter tillmäts betydelse.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är tidsbegränsad och gäller from 2016-01-11 tom 2016-06-30. Anställningens omfattning är 75 % av heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av prefekt Pia Lundquist Wanneberg tel 08‑120 537 09 och enhetschef Marie Nyberg 08 – 120 537 68
Fackliga företrädare: Anna Ekenberg, SACO-S, tel 08-120 538 02, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-120 538 17.

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr Ö 2015/565 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 23 november 2015.