Minnesruna över Per-Olof Åstrand

Minnesruna av professor emeritus Björn Ekblom publicerad i Dagens Nyheter 2015-01-08.

Idrotts- och humanfysiologen professor Per-Olof Åstrand avled i sitt hem 2 januari, 92 år gammal, sörjd av hustrun Irma, barnen Elin och Per, barnbarn och många vänner.

Efter uppväxten i Bredaryd, gymnasiestudier, militärtjänst och gym.dir. examen på GCI i Stockholm 1946 fick Per Olof Åstrand en amanuenstjänst på GCI:s Fysiologiska institution, där han stannade hela sitt arbets- och pensionärsliv. Han avlade doktorsavhandling 1952 om barns- och ungdomars fysiska arbetsförmåga. Med sin fru Irma, professor i fysiologi, utvecklades ett samarbete, som bl.a. resulterade i den ännu mest använda metoden att bedöma en persons fysiska arbetsförmåga genom submaximalt arbete på en cykelergometer ("Åstrandtestet").

Hans djupa medicinska och fysiologiska kunskaper och en extraordinär analytisk förmåga lade grunden till studier om bl.a. cirkulationens anpassning till olika arbetsformer, kostens inverkan på prestationsförmågan och faktorer som bestämmer fysiska arbetsförmågan. Hans vetenskapliga betydelse kan avläsas i att han är hedersprofessor i 20-talet utländska universitet och organisationer, var en mycket uppskattad inledningstalare på otaliga kongresser och i hans CV på över 300 publikationer finns publikationer som citeras än idag. Hans lärobok "Textbook of Work Physiology", utgiven först 1970, blev översatt till 8 olika språk och utgiven i >1 milj ex. Den ansetts vara arbetsfysiologins Bibel, beroende på den eleganta sammanfattningen av rådande kunskap i människans fysiologi.

Per Olof Åstrand engagerade sig tidigt i fysiska aktivitetens betydelse för god hälsa. Han blev motarbetad av många i det medicinska etablissemanget, som inte godkände hans fysiologiska – medicinska argument. Han skrev informationsskriften "Kost och Motion", som översatts till många språk och tryckts i uppåt miljontals ex. Han hade också ett mycket stort intresse för undervisning, vilket bilden ovan illustrerar. Det kan också ses i en film från Hylands hörna på Youtu.be, där han demonstrerar sina kunskaper om människan.

En person med en så osedvanligt stor fysiologisk och allmän kunskap, som inspirerat så många och som alltid hade ett vänligt ord till var och en blir djupt saknad. Samtal ända fram till de sista dagarna av hans liv ledde våra samtal till intressanta vinklingar av gamla och nya frågeställningar. Hans mentala förmåga förblev helt obruten trots kroppsliga svagheter.

Björn Ekblom

Professor emeritus