Lektor Göran Kenttä tilldelas pris

Universitetslektor Göran Kenttä tilldelades Sveriges centralförening för idrottens främjandes (SCIF) lilla pris i idrottsvetenskap för yngre forskare 2007. Prissumman är 50.000 kr och priset delades ut i samband med SVEBI-konferensen den 19 november 2008 i Örebro. 

Göran Kenttä leder forskningsgruppen i idrottspsykologi vid GIH.

Intervju med Göran Kenttä 

Hur kändes det när du fick veta att du fått priset?

- Det var en hel del blandade känslor, dels stolthet personligen för den forskning jag gjort, dels är det kul att idrottspsykologi som ämnesområde uppmärksammas genom detta. Det tenderar ju annars att komma i skuggan av de etablerade idrottsvetenskapliga ämnena. Gunnar Borg var tidigare den enda pristagaren som forskat inom psykologin som ämne.

Varför fick du priset?

- I huvudsak tror jag att den forskning och de publiceringar jag gjort har varit relativt lätta att omsätta till en elitidrottares vardag. Kort sagt – forskningen har en tydlig relevans för tävlingsidrotten. Idrottspsykologin har stor potential att utveckla elitidrotten och jag tycker att jag har förmågan att visa hur man ska lyfta, förklara och hantera den problematiken.

Vad är du själv mest nöjd med när det gäller din forskning?

- Den tydliga kopplingen mellan teori och praktik i allt det jag gör. Det är ett växelspel där frågeställningar genererats och formats i ett samspel mellan praktiken och ett vetenskapligt sammanhang. Forskningsresultaten har sedan på ett naturligt sätt varit möjliga att återkoppla till verkligheten. 

Kan du ge något exempel från din forskning?

- Ja, överträningsproblematiken bottnar i en relationen mellan träning, trötthet och återhämtning. Är träningsprocessen ur balans på grund av att återhämtningsbehovet inte blir tillgodosett så resulterar det i negativ överträning. Det intressanta med att arbeta med överträning är att den frågan parallellt hanterar både prestation och välbefinnande. 

Vad är det för metoder du använder?

- Mina metoder utgår i huvudsak från psykologin som ämnesområde, där är det till exempel vanligt med självskattningsformulär som Profile of Mood States, det så kallade POMS-testet. Jag har också utvecklat ett mät- och styrinstrument, Total Quality Recovery som är publicerat i vetenskapliga tidskrifter.

Vad har du tänkt göra med pengarna?

- De är redan slut! Vi åkte till Nya Zeeland och gifte oss. Lite personlig återhämtning alltså! 

Grattis till priset!

- Tack ska du ha.

Vid pennan /Sofie Kierkegaard GIH 2009-02-18