Projektassistent till forskningsprojekt inom HPI-gruppen på GIH (100 %)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 07 maj 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/154

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar (enheter): prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande.  Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

HPI (Health Profile Insititute)-gruppen på GIH har som övergripande syfte att generera kunskap kring fysisk aktivitet, prestationsförmåga och andra levnadsvanori den svenska arbetsföra befolkningen utifrån en stor, befintlig databas av hälsoprofilbedömningar. Gruppen har fått ett anslag från Hjärt-Lungfonden för att specifikt studera betydelsen av förändring av stillasittande, fysisk aktivitet, kondition i denna kohort i ett 30-årsperspektiv. Läs mer om HPI-gruppen här.

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår analys av insamlad data avseende stillasittande, fysisk aktivitet, kondition och andra levnadsvanor i en befintlig databas. Innehavaren av denna tjänst har två huvudsakliga ansvarsområden, där det ena innebär ansvar för att tillsammans med statistiker bearbeta och administrera databasen så att analyser av upprepade mätningar i databasen kan genomföras. Det andra ansvarsområdet är att, i samarbete med övriga medarbetare i HPI-gruppen, analysera betydelsen av förändring av dessa variabler vid upprepade mätningar hos samma individ, samt att sammanställa resultaten för publikation. Därtill kommer deltagande i HPI-gruppens gemensamma aktiviteter och möten, samt arbete med administrativa uppgifter som ingår i forskningsprocessen.

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i idrottsvetenskap eller motsvarande område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av att bearbeta och analysera epidemiologisk data i större databaser,
 • Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet fysisk aktivitet och hälsa,
 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att framställa och publicera text på engelska av hög vetenskaplig kvalitet,
 • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen; såsom att vara nogrann, självgående och analytisk,
 • Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • Vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället, såsom att kommunicera resultat med externa intressenter.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning i 12 månader på heltid. Planerat startdatum är den 1 september 2019 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet samt en motivering av din lämplighet för tjänsten (personligt brev).

I urvalsprocessen kan intervjuer, tester, referenstagning med mera komma ifråga.

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den senast den 7 maj 2019. 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.