Projektassistent till forskningsprojekt om nutritionens betydelse för den muskulära anpassningen till träning

Fakta

  • Tidsbegränsad anställning
  • Deltid
  • Ansök senast: 08 juni 2020

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta moderna idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag cirka 150 medarbetare och 1 400 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2020/199

Ämnesbeskrivning

GIH har en lång tradition av arbetsfysiologisk forskning med inriktning på muskulär anpassning till träning. Projektet syftar till att öka förståelsen för de underliggande mekanismerna bakom nutritionens inverkan på träningsanpassningen.

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår att separera enskilda muskelfibrer från frystorkade prover, identifiera dessa som långsamma eller snabba fibrer och analysera dessa prover med Western blot.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • avlagt kandidatexamen inom idrottsvetenskap, idrottsfysiologi, medicin eller motsvarande område, 
  • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Stor vikt läggs vid erfarenhet av att separera och typidentifiera frystorkade muskelfibrer. 
  • Vikt läggs vid erfarenhet av Western blot analys.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning i 6 veckor motsvarande 100 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 1juli 2020.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • Följebrev (cover letter)
  • Sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt (CV)

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 2020-06-08.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Eva Blomstrand
professor, forskningsledare
0706468131
eva.blomstrand@gih.se

Hans Rosdahl
Enhetschef, Prestation och Träning
070-760 87 30
Hans.Rosdahl@gih.se

Kerstin Hamrin
Facklig företrädare, Saco-S
08-120 538 16
kerstin.hamrin@gih.se

Marjan Pontén
Facklig företrädare, OFR-ST
08-120 538 17