Projektassistent till forskningsprojekt - studier av välbefinnande hos elittränare (35%)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 05 april 2020

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta moderna idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag cirka 150 medarbetare och 1 400 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2020/123

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar (enheter): prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande.  Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna innefattar att under hög grad av självständighet planera och genomföra en datainsamling med både kvantitativa och kvalitativa data. Datainsamlingen pågår både kvällstid och helger. Det ingår att rekrytera försökspersoner, under långa perioder dagligen samla in och registrera data, samt även ge återkoppling till deltagarna. Sökande kommer att ingå i ett forskningsprojekt som studerar välbefinnande hos elittränare.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • Avlagt magisterexamen i Idrottsvetenskap, Folkhälsovetenskap eller annat relevant ämne,
 • Tränarutbildning minst på ETU-nivå (60hp),
 • Förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av att planera och genomföra datainsamling med kvantitativa och kvalitativa data i liknande projekt inom elitidrott,
 • Mycket stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av kontinuerlig databearbetning med återkoppling av resultat,
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom kommunikativ förmåga, noggrannhet, samt förmåga till helhetssyn och långsiktigt engagemang.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning i 5 månader motsvarande 35% av heltid. Tillträde enligt överenskommelse dock tidigast den 13 April 2020.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet.

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 5 April 2020.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Göran Kenttä
Phd, Forskningsledare
0812053732
Goran.Kentta@gih.se

Hans Rosdahl
Enhetschef, Prestation och Träning
08-120 538 17
Hans.Rosdahl@gih.se

Marjan Pontén
Facklig företrädare, OFR-ST
08-120 538 16
kerstin.hamrin@gih.se

Kerstin Hamrin
Facklig företrädare, Saco-S