Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära (100%)

Fakta

 • Tillsvidareanställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 17 december 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/520

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar: prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Arbetsuppgifter 

Anställningens inriktning är mot området rörelselära, biomekanik och motorisk kontroll, där utveckling och genomförande av kurser inom idrottsteknologi förekommer. I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom att driva och utveckla undervisning och forskning samt handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter och arbete med kvalitetssäkring på grundnivå och avancerad nivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation förekomma. 

Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område,
 • Visat pedagogisk skicklighet,
 • Har förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom rörelselära, biomekanik och motorisk kontroll med relevans för anställningens inriktning.
 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning med relevans för anställningens inriktning. 
 • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, det vill säga förmåga till långsiktigt engagemang, nytänkande, noggranhet samt samarbetsförmåga.
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av undervisning, forsknings- och/eller utvecklingsarbete inom idrottsteknologi.
 • Stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med idrotten som utbildningsområde, det omgivande samhället samt med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning motsvarande 100 %, med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan.


Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 6 januari 2020.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Hans Rosdahl
Enhetschef, Prestation och Träning
070-760 87 30
Hans.Rosdahl@gih.se

Suzanne Lundvall
Prefekt
070-772 89 01
suzanne.lundvall@gih.se

Marjan Pontén
Facklig företrädare, OFR-ST
08-120 538 17
marjan.ponten@gih.se

Kerstin Hamrin
Facklig företrädare, Saco-S
08-120 538 16
kerstin.hamrin@gih.se