Projektforskare till forskningsprojekt om aktivitetsbaserade kontor (50 %)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 25 augusti 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/312

Ämnesbeskrivning

GIH har erhållit ett stort anslag för att studera hur aktivitetsbaserade kontor kan införas samt vilka effekter det har på fysisk aktivitet, psykisk hälsa och prestation. Detta treåriga projekt syftar till att öka förståelsen kring effekter av den nya kontorsformen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att genomföra avancerad forskning kring effekterna av omställningen till och implementeringen av aktivitetsbaserade kontor. Du kommer att arbeta med design av vetenskapliga studier, däribland datainsamling. Du kommer självständigt arbeta med utveckling av studieidéer inom ramen för projektet, analysera data samt författa vetenskapliga artiklar om resultaten och presentera dessa på vetenskapliga konferenser. Det kommer också ingå i arbetsuppgifterna att skapa goda forskningsrutiner i projektet rörande t. ex. forskningsdokumentation, ansvara för administrativa göromål relaterat till forskning samt att utarbeta etikansökningar relaterat till studierna som ska genomföras i projektet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom beteendevetenskap, hälsopedagogik, psykologi, public health eller motsvarande område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom forskningsfältet psykologi, utvärdering, implementering eller motsvarande
 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att göra statistiska analyser, till exempel longitudinella, multilevel- och dagsboksstudier.
 • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen; såsom att vara serviceinriktad , ha god analytisk förmåga och vara kvalitetsmedveten.
 • Stor vikt läggs vid publikationer och citeringar i internationella vetenskapliga tidskrifter indexerade i Web of Science
 • Stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel sökta i konkurrens.
 • Stor vikt läggs vid goda kunskaper inom metoder för datainsamling
 • Vikt läggs vid dokumenterad förmåga att informera om forskning båda till andra forskare men även praktiker
 • Vikt läggs vid mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning motsvarande 50 % av heltid i 3 månader med planerad tillträdesdag den 1 september 2019 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter, ledningsuppdrag, samt publikationslista (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • doktorsavhandling
 • åberopade publikationer (högst 3 st).

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 25 augusti 2019. 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.