Projektforskare till forskningsprojekt om fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar (50%)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Deltid
 • Ansök senast: 11 augusti 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/259

Projektbeskrivning

Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, har erhållit ett anslag för att undersöka dels förhållandet mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar, dels hur skolor kan bedriva fysisk aktivitet för främjande av hälsosamma hjärnfunktioner. Föreliggande anställning knyter an till projektets första delstudie, som syftar till att kartlägga samband mellan fysiska aktivitetsmönster, kost och hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar.

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning kring effekterna av fysisk aktivitet på hjärnhälsa bland barn och ungdomar. Du kommer att arbeta med design och genomförande av vetenskapliga studier, men även handleda projektassistenter som ska genomföra operativa delar av datainsamling och dataadministration. Du kommer att arbeta självständigt med utveckling av studieidéer inom ramen för projektet, analysera data samt medverka i författandet av vetenskapliga artiklar om resultaten och presentera dessa på vetenskapliga konferenser. I ditt arbete ingår också att ha nära samarbete och kontinuerligt underhålla kontakterna med de deltagande företagen. Det kommer också ingå i arbetsuppgifterna att skapa goda forskningsrutiner i projektet rörande t. ex. forskningsdokumentation, ansvara för administrativa göromål relaterat till forskning samt att utarbeta etikansökningar relaterat till studierna som ska genomföras i projektet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, folkhälsa eller motsvarande område.
 • Förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom området fysisk aktivitet och hjärnhälsa bland barn och ungdomar.
 • Mycket stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av bearbetning av insamlad data av fysisk aktivitet, matvanor, psykisk hälsa, sömn, kondition och kognitiva tester.
 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att självständigt hantera databaser och göra statistiska analyser, till exempel sambands- och medieringsanalyser.
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av skolkontakter samt arbete med barn och ungdomar.
 • Vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom kommunikativ förmåga och förmåga till helhetssyn och uthållighet.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 10 månader, dock längst till och med 1 juli, 2020. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock tidigast den 1 september, 2019.

Sysselsättningsgraden motsvarar 50% av heltid. 

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet, inklusive förteckning över publicerade vetenskapliga artiklar,
 • ett urval av åberopade vetenskapliga artiklar enligt förteckningen ovan (högst 5),
 • förslag på referenspersoner.


Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 11 augusti, 2019. 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.