Postdoktor i idrottsvetenskap - inriktning muskelfysiologi och kolhydratmetabolism (100%)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 23 april 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/153

Projektbeskrivning

Projektet kommer att fokusera på effekterna av nutritionsstatus och träningsstatus på hela kroppens insulinfunktion. Mer specifikt kommer glukostoleranstester utföras före och efter förlängd fasta, hög fetthaltig diet eller träning. Även biokemiska analyser av fibertyper, enzymaktiviteter och mitokondriell respiration i muskelbiopsier från människor kommer att utföras.

Arbetsuppgifter 

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bedriva forskning av hög kvalitet som resulterar i publikationer i internationella tidskrifter. Mer specifikt, ska den anställda postdoktorn vara involverad i och i viss utsträckning vara ansvarig för att planera, förbereda och utföra forskningsstudier inkluderat att genomföra biokemiska analyser såsom metaboliter och hormoner i blodprover samt enzymaktivitet, metaboliter och mitokondriell respiration i muskelprover, analysera data, skriva vetenskapliga rapporter och presentera resultat vid professionella nätverk och konferenser. Viss undervisning kan även förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen inom området arbetsfysiologi eller motsvarande område. För att kunna anställas som postdoktor måste de villkor som framgår av centralt kollektivavtal och förhandlingsprotokoll vara uppfyllda. Därtill krävs förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom idrotts- och arbetsfysiologi med inriktning mot muskulär fysiologi och kolhydratmetabolism,
 • mycket stor vikt läggs vid färdigheter i att kunna utföra de fysiologiska mätningar och biokemiska analyser som ingår i projektet,
 • mycket stor vikt läggs vid färdigheter i statistik och de programvaror för databearbetning som ingår i projektet,
 • mycket stor vikt läggs vid förmåga att publicera artiklar i internationella tidskrifter med granskningsförfarande,
 • stor vikt läggs vid erfarenhet av träningsstudier med elektrisk stimulering av human muskel,
 • stor vikt läggs vid förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska,
 • stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten, såsom förmåga att arbeta noggrant, ha ett helhetsperspektiv, ha analytisk och organisatorisk förmåga samt förmåga att planera,
 • vikt läggs vid erfarenhet av att presentera forskning vid internationella konferenser. 

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning motsvarande 100 % av heltid under två år, med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning p g a särskilda skäl regleras i centralt kollektivavtal

Lön

Individuell lönesättning tillämpas. 

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • Sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt en publikationsförteckning (CV).
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet. 
 • Projektplan/forskningsplan (högst 3 sidor) som beskriver: 
  • varför du är intresserad av projektet,
  • varför och hur du vill bedriva projektet,
  • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet.
 • Kopia av examensbevis för doktorsavhandlingen.
 • Kopia av doktorsavhandlingen.
 • Fullständiga kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 • Åberopade publikationer (högst 3 st).

GIH använder sig även av referenstagning vid anställning.

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den senast den 23 april 2019.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.