Projektassistent till forskningsprojekt om hyperoxiträning (20%)

Fakta

  • Tidsbegränsad anställning
  • Deltid
  • Ansök senast: 31 mars 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/124

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar (enheter): prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande.  Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna innefattar att under hög grad av självständighet planera och genomföra biokemiska analyser på blodprover och muskelbiopsier från en genomförd träningsstudie. Sökande kommer att ingå i en forskargrupp som studerar hur intensiv fysisk träning påverkar mitokondriernas funktion och metabolism hos friska försökspersoner.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område,
  • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid kunskap om och erfarenhet av proteinkvantifiering, histologiska- samt enzymatiska analyser på blod- och muskelprover,  
  • Mycket stor vikt läggs kunskap om och tidigare erfarenheter av mitokondrieanpassningar efter träning,
  • Stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, det vill säga den förmåga som i övrigt behövs för att kunna fullgöra anställningen väl, såsom samarbetsförmåga, en hög självständighet samt förmåga till långsiktigt engagemang och att ta eget ansvar, 
  • Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen tex att planera och effektivt genomföra biokemiska analyser på blodprover och muskelbiopsier.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning i 7 månader motsvarande 20% av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 2019-05-01.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt (CV)

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den senast 2019-03-31.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.