Tre nya ledamöter i GIH:s styrelse

Nyheten publicerad | 2020-04-27

GIH:s styrelse kommer att förnyas med rektor Helen Dannetun, föreläsare Magdalena Forsberg och vd Fredrik Strömholm.
– Dessa tre ledamöter bidrar med en bra kombination av olika kompetenser – från akademin, idrotten och näringslivet. Denna kombination är givande för GIH och vår självklara plats i samhällsdebatten, säger Björn Eriksson, GIH:s styrelseordförande.

Den utsedda valberedningen har bestått av Christina Gellerbrant Hagberg och Bo Lundquist som har försett regeringen med förslag på nya styrelseledamöter till GIH. Regeringen har därefter beslutat omval av ordförande Björn Eriksson, samt ledamöterna Ella Bohlin, Eva Fernvall, Kent Henningson och Tony Grimaldi. GIH:s nya ledamöter är Helen Dannetun, Magdalena Forsberg och Fredrik Strömholm. Tidsperioden för den nya styrelsen är 1 maj 2020 till 30 april 2023.

De tre nya ledamöterna kommer från tre olika sektorer. Som omvald styrelseordförande är Björn Eriksson mycket nöjd med valet av de nya ledamöterna.
– GIH har haft en fantastisk styrelse som stöttat GIH fram till nu. Nu bidrar tre nya ledamöter till att förstärka GIH:s satsning att svara mot samhällets behov och framtidens utmaningar, säger han.

Läs pressmeddelandet