Ökad upplevd ensamhet hos unga mellan 2000 och 2016

Nyheten publicerad | 2020-01-28

Forskare på GIH visar att upplevda sömnproblem och upplevd dålig hälsa har ökat markant mellan åren 2000 och 2016 i en stor grupp män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen.

– Det är framför allt unga, lågutbildade och kvinnor som rapporterar sämre upplevda hälsofaktorer i slutet av denna studieperiod. Att ensamheten tycks öka hos unga och att sömnproblemen ökar i alla grupper är alarmerande resultat som bör studeras ytterligare, säger Victoria Blom, en av de ansvariga forskarna vid GIH. Studien är baserad på 335 625 män och kvinnor i åldrarna 18-74 år i den arbetsföra befolkningen från en unik databas från hälsoföretaget HPI Health Profile Institute, HPI. Deltagarna har genomgått en Hälsoprofilbedömning, där de bland annat har svarat på frågor om upplevd hälsa, stress, ensamhet och sömnproblem.

Resultaten visade att upplevda sömnproblem och upplevd dålig hälsa ökat signifikant mellan åren 2000 och 2016 medan upplevd arbetsstress minskat. Hos kvinnor och yngre studiedeltagare hade upplevd ensamhet ökat signifikant mer än hos män och äldre, och hos individer med låg utbildning var ökningen i upplevda sömnproblem större än hos de med hög utbildning.

Läs hela pressinformationen