Göran Kenttä i SVT Sport om psykisk ohälsa

Nyheten publicerad | 2020-02-05

Bild på Göran KenttäGöran Kenttä intervjuades i SVT Sport om att Mottagningen för Elitidrott och Hälsa har fyllt fem år. Sedan starten har 330 elitidrottare sökt hjälp. I samband med detta uppmärksammades att det länge varit tyst om elitidrottares psykiska ohälsa.

– Jag tror att vi måste normalisera det här, att alla kan ha kan ha perioder i livet när man mår dåligt. Depression kan man förenklat säga är en psykologisk snuva som drabbar många människor, säger Göran Kenttä, fil dr i idrottspsykologi GIH och ansvarig för idrottspsykologi på Riksidrottsförbundet.

Nu vågar idrottare söka hjälp

Elitidrott är till sin natur en balansgång mellan ansträngning och överansträngning, både fysiskt och mentalt. Ingen vet om äldre tiders idrottare mådde bättre eller sämre, för det finns ingen forskning. Därför vet heller ingen om 330 hjälpsökande personer på fem år är lite eller mycket idag. Däremot ser man en acceleration, att en idrottare som ser att kompisen sökt stöd gör likadant själv. Det nya är också attityden, att idrottare vågar söka hjälp och till och med tala ut om vad de går igenom.

En av de elitidrottare som valt att gå ut och berätta om sin psykiska ohälsa och alkoholberoende är ishockeymålvakten Robin Lehner.
– Det som är intressant är att när han berättar att han har det är nu han spelar sin bästa hockey. Kanske är det att han själv får bära den största bördan när det blir landslagsuttagningar, kontraktskrivningar, men i det långa loppet är det värdefullt att inte skämmas utan kunna berätta, säger Göran Kenttä.

"Vi kan hjälpa om det går ut över idrottarens liv"

Vad är definitionen för psykisk ohälsa?
– Vi har kanske normaliserat psykisk ohälsa i idrottens värld, men när det går ut över dina prestationer och när det går ut över din livskvalitet så är det en psykisk ohälsa som vi kan hjälpa till med.

Finns det en idrott som inte är extrem?

– Ska vi upp den allra högsta nivån så blir det ju extraordinära personligheter och extraordinära prestationer man letar efter, men jag tror också att det finns en möjlighet att få en större mångfald och mer inkluderande på många sätt och vis, och göra det mer hållbart och hälsosamt också , säger Göran Kenttä till SVT Sport.

Se inslaget i SVT Sport