GIH fick Hög kvalitet av UKÄ

Nyheten publicerad | 2020-02-20

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har sedan 2018 genomfört utvärdering av kvaliteten på ett antal ämneslärarutbildningar. Totalt har 103 utbildningar vid 27 olika lärosäten utvärderats. Strax över hälften av dessa fick betyget "Hög kvalitet" och GIH är ett av dessa lärosäten.

– GIH har arbetat systematiskt med att säkra utbildningens kvalitet, följt upp och åtgärdat eventuella brister som upptäckts. Många medarbetare och studenter har varit involverade i detta arbete och det känns väldigt efterlängtat att få detta positiva besked, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.

I UKÄ:s slutliga yttrande fick GIH det samlande omdömet "Hög kvalitet", vilket innebär att ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa säkerhetsställer att studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen. Av de ämneslärarutbildningar som UKÄ granskat fick knappt hälften omdömet "Hög kvalitet" och av de tio utbildningar inom idrott och hälsa är GIH en av sex som fick betyget "Hög kvalitet".

Läs hela pressmeddelandet