”Fysisk aktivitet för hjärnhälsa” till IVAs 100-lista

Nyheten publicerad | 2020-03-04

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, 100-lista lyfter fram forskning av betydelse för att skapa nytta och ge industrin möjligheter att utveckla produkter och tjänster för ett hållbart samhälle. 50 särskilt lovande forskningsprojekt presenteras på Research2Business Summit. GIH:s "Fysisk aktivitet för hjärnhälsa" är en av dessa utvalda forskningsmiljöer.

– Vår forskning syftar till att förstå relationen mellan fysisk aktivitet, stillasittande och hjärnfunktioner genom hela livet. De företag vi samverkar med utvecklar arbetssätt, tjänster och produkter som stödjer ett hållbart liv. IVA:s 100-lista är en bekräftelse på att vår forskning bidrar till ett hållbart samhälle, säger Maria Ekblom, docent och forskningsledare vid GIH.

För att bli nominerad till 100-listan 2020 från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, krävs att forskningen ska ha påtaglig betydelse för hållbarhet inom tekniska och ekonomiska vetenskaper som kan skapa ett värde för företag och samhälle. Detta kan vara i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling.

Forskningsprojektet "Fysisk aktivitet för hjärnhälsa" vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, studerar hur kondition, stillasittande och fysisk aktivitet kan främja hälsosamma hjärnfunktioner. Människan följs genom hela livet för att förstå barndomens, vuxenlivets och ålderdomens specifika förutsättningar.

Läs hela pressmeddelandet