Bättre möjligheter för elitidrottare till dubbla karriärer

Nyheten publicerad | 2020-03-24

 

Elitidrottare som studerar på GIH eller KTH kan ansöka om att bli RIU-student.
– Tillsammans med RF-SISU Stockholm och Stockholms stads Idrottsförvaltning skapas bästa förutsättningar för nya karriärmöjligheter för elitidrottare, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.

 

Elitidrottare som studerar på GIH eller KTH kan ansöka om att bli RIU-student. Det som krävs är ett intyg från ett specialidrottsförbund som visar att studenten är en potentiell eller aktuell landslagsidrottare eller spelar i högsta serien i en lagsport.
– En RIU-student får god träningsmiljö, bra träningsmöjligheter och ett omfattande stöd för att göra det möjligt att kombinera elitidrott och studier. Här finns möjligheter till anpassade universitetsstudier, en miljö som möjliggör satsning på elitidrott och samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära idrottsforskning, säger Per Nilsson.

Läs hela pressmeddelandet