Toni Arndt i nämnden som utreder oredlighet i forskningen

Nyheten publicerad | 2019-12-06

Regeringen har tagit fram en lista över forskare som har till uppgift att se till att den forskning som bedrivs ska följa god forskningssed. Den nya nämnden träder i kraft den 1 januari 2020.

Så här säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning:
– Ingen ska behöva tvivla på svensk forskning och från årsskiftet får vi ett nytt system för att motverka forskningsfusk. Under hösten har det pågått förberedelser för inrättandet av den nya nämnden, och jag är glad att nu kunna presentera de som ska ingå där.

Dessa ingår i den nya Nämnden för prövning av oredlighet i forskning:

 • Justitieråd Thomas Bull (ordförande), Högsta förvaltningsdomstolen
 • Professor Peter Allebeck, Forte, Karolinska institutet
 • Professor Toni Arndt, Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Professor Åke Arvidsson, Högskolan i Kristianstad
 • Senior professor Margareta Fahlgren, Uppsala universitet
 • Professor Eva Forssell Aronsson, Göteborgs universitet
 • Docent Björn Petersson, Lunds universitet
 • Professor Karin Sporre, Umeå universitet
 • Docent Susanne Tornhamre, Karlstads universitet
 • Professor Uno Wennergren, Linköpings universitet
 • Professor Cynthia de Wit, Stockholms universitet

Läs pressmeddelandet från regeringen