Högre kondition minskar risk för hjärt-kärlsjukdom

Nyheten publicerad | 2019-09-16

I den hittills största studien på friska vuxna personer visar forskare på GIH att högre kondition minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och att dö i förtid hos både män och kvinnor i alla åldrar. Dessutom ger studien inget stöd till tidigare påståenden om att hög kondition skulle öka risken för hjärt-kärlsjukdom eller förtida död.

– Tidigare studier på friska vuxna har mestadels genomförts på män. Att ungefär hälften av de totalt 266 000 deltagarna i denna studie är kvinnor, ger oss här den unika möjligheten att jämföra betydelsen av kondition mellan män och kvinnor, säger docent Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna vid GIH.

Studien är baserad på över 266 000 män och kvinnor i åldrarna 18-74 år i den arbetsföra befolkningen från en unik databas från hälsoföretaget HPI Health Profile Institute. Vid studiestarten hade ingen av deltagarna någon tidigare känd hjärt-kärlsjukdom. Deltagarna har genomgått en Hälsoprofilbedömning och fått sin kondition, det vill säga den maximala syreupptagningen, beräknad via ett konditionstest på cykel. Syreupptagningen mäts vanligtvis i enheten ml per min och kg kroppsvikt. Studien har pågått mellan åren 1995 och 2015.

Läs hela pressmeddelandet