Glitch, queer och genusnormer i idrotten

Nyheten publicerad | 2019-12-17

Denna avhandling analyserar intervjuer med pojkar och män som rider, elitidrottares erfarenheter av att leva som homo- eller bisexuella och idrottande intersex-kroppar. Avhandlingen illustrerar också vikten av att studera hur kategorin kön samspelar med exempelvis etnicitet, klass, sexualitet, ålder och hästar.
– Att synliggöra och gestalta dessa alternativa och normbrytande berättelser kan öppna upp för andra och mindre begränsande sätt att leva och vara inom idrotter, säger Eva Linghede, forskare vid GIH.

Eva Linghedes förhoppning är att resultaten ska lösa upp stereotypa föreställningar om kön, sexualitet och vetenskapande.
– Det är dags för ett skifte inom kritisk idrottsforskning, att rikta blicken även mot alternativa och normbrytande berättelser. Berättelser som kan hjälpa oss att se hur det skulle kunna vara. Att synliggöra och gestalta idrottare som utmanar föreställningar om hur kvinnor och män ska vara inom idrotten, liksom att de ska vara antingen kvinnor och män, och idrottskontexter där heteronormen vänds upp-och-ned, öppnar dörrar till möjliga annanstans.

Läs hela pressmeddelandet