Fysisk aktivitet och hjärnhälsa i skolan

Nyheten publicerad | 2019-03-08

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa i skolan - Sverige ska bli världsledande! Nu söker GIH skolor som vill medverka i en unik forskningsstudie för skolungdomar.

Om studien

Få barn och ungdomar i Sverige rör sig tillräckligt och en stor andel tid spenderas stillasittande. Samtidigt har den psykiska hälsan hos skolungdomar försämrats under det senaste decenniet. Än idag finns det många outforskade områden om sambanden mellan fysisk aktivitet, stillasittande, kost och hjärnans funktion. Det är också brist på forskning om hur skolor kan stimulera elever till fysisk aktivitet som gynnar hjärnhälsa. Vår ambition är att resultaten och de nya arbetssätten ska spridas till hela Sveriges alla skolor. Läs mer om studien på www.gih.se/hjarnhalsaiskolan

Frågorna är fortfarande många
– för att svara på dem behöver vi din skolas hjälp!

Under höstterminen 2019 genomför Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) en stor studie på 1 000 elever i årskurs 7. Syftet är att kartlägga sambanden mellan fysisk aktivitet, kost och hälsosamma hjärnfunktioner. Med det menas psykisk hälsa och tankemässiga förmågor bland skolungdomar – och hur rörelse kan iscensättas i skolan.

Studien finansieras av GIH, Kunskap- och kompetensstiftelsen (KK-stiftelsen), Coop, IKEA, Skandia, Skanska, Generation Pep och Konsumentföreningen Stockholm.

Vill din skola delta?

Totalt 60 klasser bjuds in för att delta i denna forskningsstudie. Vi hoppas att din skola är en av dem som vill delta med 1-2 klasser i årskurs 7. Eleverna deltar en dag under veckorna 36-43 på GIH, samt en halv dag på er skola.

Är din skola intresserad av att delta i studien och ligger inom två timmars resväg från Stockholm? Kontakta oss på hjarnhalsabarn@gih.se så berättar vi mer!

Vad innebär det att delta?

Inför undersökningsdagen:

  • Du utser en kontaktperson som vi kan planera besöket tillsammans med. Denna person ska förslagsvis vara en klasslärare för årskurs 7 och/eller en idrottslärare.
  • Vi skickar information och samtyckesformulär hem till eleverna och deras vårdnadshavare.
  • Klassen får se en informationsfilm om studien och informeras om vad det innebär att delta.
  • Kontaktpersonen samlar in de ifyllda samtyckesformulären 1-2 veckor innan undersökningsdagen och meddelar hur många elever som vill delta.
  • GIH bokar och bekostar tåg och/eller bussbiljetter för samtliga deltagare och skolpersonal.
  • Beroende på hur långt från Stockholm din skola ligger så planeras besöket cirka klockan 08:00-12:30 eller 09:00-13:30 (se nedan hur undersökningsdagen kan gå till).

På undersökningsdagen:

Kl. 08:00 Deltagarna kommer till GIH klassvis med en eller flera lärare 
Kl. 08:15-08:30  Deltagarna får information om dagen och mellanmål
Kl. 08:30-10:00  Kognitionstester utförs på en dator som är ett slags minnestest som görs individuellt. Deltagarna får inte reda på sina resultat och kan därför inte jämföra sig med andra.
Kl. 10:00-11:20 Utdelning av aktivitetsmätare som ska användas under sju dagar. Ett konditionstest genomförs där eleverna ska cykla cirka åtta minuter. Här väljer eleverna om de vill byta om och duscha. Dessutom mäts elevernas vikt och längd.
  Parallellt fyller eleverna i ett frågeformulär om sina hälsovanor och en kostregistrering (en typ av matdagbok som de sedan fyller i hemma under två dagar).
Kl. 11:30-12:20 Lunch
Kl. 12:30 Deltagarna är klara för dagen och åker hem med tåg/buss

En vecka efter undersökningsdagen besöker våra erfarna och duktiga sjuksköterskor din skola. Dag och tid anpassas efter er verksamhet. Här tar de blodprov på de elever som deltog och samlar in aktivitetsmätarna som eleverna burit under en vecka.

Vi månar om deltagarna

Vi är väl medvetna om att många elever kan tycka att det är jobbigt eller obehagligt att delta i fysisk aktivitet, väga och mäta sig, lämna blodprov, och att vissa frågor kan vara känsliga att svara på. Vår erfarna forskningspersonal månar därför om att alla deltagare i vår studie ska få en så bra upplevelse som möjligt och anpassar samtliga delar så att alla deltagare ska känna sig bekväma. Det är givetvis frivilligt för var och en av eleverna att delta och alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Resultaten presenteras på gruppnivå och det går inte att identifiera en enskild elevs svar.

Som tack för hjälpen får samtliga deltagare ett presentkort om 500 kronor som gäller på en rad affärer och butiker.

Har du frågor? Kontakta oss gärna!

E-post: hjarnhalsabarn@gih.se

Telefon: 08-120 538 11

Webbplats: www.gih.se/hjarnhalsaiskolan

Projektledare för studien:
Gisela Nyberg: gisela.nyberg@gih.se

Övriga medverkande forskare från GIH:
Örjan Ekblom: orjan.ekblom@gih.se
Håkan Larsson: hakan.larsson@gih.se

Vänligen e-posta svaret och eventuella frågor till projektassistent Karin Kjellenberg. Hon är den som ansvarar för rekrytering av elever: karin.kjellenberg@gih.se

Här kan ni läsa mer om projektet:

Pressinformation vid forskningsprojektets start

Artikeln om skolprojektet i idrottsforskning