Film om Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar

Nyheten publicerad | 2019-11-13

Denna film visar det forskningsprojekt som GIH tillsammans med samarbetspartners arbetar med. Syftet är att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner och hur skolor kan organisera fysisk aktivitet för att främja hjärnhälsa.

Över tusen elever kommer till GIH för att genomföra olika kognitiva och fysiska tester. Detta samlas för att analysera vilka fysiska aktiviteter som främjar deras hjärnhälsa.

Klicka på bilden för att ta del av filmen.

Klicka på bilden för att starta filmen