Elin Ekblom Bak om framtida sjukersättning för feta unga män

Nyheten publicerad | 2019-02-12

Bild på Elin Ekblom BakElin Ekblom Bak uttalar sig i Vetenskapsradion den 12 februari om unga svenska män med fetma eller dålig kondition har en högre risk för att få sjukersättning när de blir äldre.
– Det är viktiga och intressanta resultat som adderar till den kunskapsbas vi har idag om hur vi rör oss och hur det påverkar vår framtida hälsa och ohälsa. Det som är unikt är att det är så många människor i studien som visar en koppling mellan låg kondition och framför allt vad som var orsaken till sjukskrivningen.

I studien från Karolinska institutet har forskare analyserat värnpliktsdata från en miljon svenskar som mönstrade mellan år 1972 och 1994. I studien från värnpliktsdata kan man se deras BMI och kondition. Forskare har följt männen med hjälp av olika register för att kunna se vilka som fått sjukersättning.

Männen som befann sig i den lägsta konditionsgruppen hade nästan fyra gånger högre risk för att få sjukersättning jämfört med männen som befann sig i den högsta konditionsgruppen.

Det här ligger i linje med vad tidigare forskning visat men här kunde forskarna också se vad orsaken till sjukersättningen var. Dålig kondition var till exempel kopplat till sjukersättning på grund av psykiska sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.

– Det unika med den här studien är att det är så pass många människor. Och att man inte bara har kunnat titta på att det finns en koppling mellan låg kondition och övervikt och senare sjukpensionering, utan också vilken orsak till sjukpensioneringen var. Dessa resultat kan underlätta för de som i framtiden ska fatta beslut om hur man ska jobba för att förebygga så att folk inte blir sjukpensionerade i förtid, säger Elin Ekblom.

Lyssna på intervjun i Sveriges Radio