Artikel i Nature Communications

Nyheten publicerad | 2019-11-15

Bild på Filip LarsenFilip Larsen och Mikael Flockhart har tillsammans med forskare från Chalmers fått en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Nature Communications.

Mitokondrierna brukar kallas för cellernas kraftverk men exakt hur de fungerar under hårt fysiskt arbete har länge varit debatterat. Tre energisystem har varit kända sen tidigare, det vill säga aerob fettförbränning, aerob kolhydratförbränning och ren anaerob metabolism.

Med hjälp av en datamodell över muskelns metabolism och olika former av arbetsförsök har nu forskarna upptäckt ett fjärde energisystem som är nödvändigt för att producera så mycket effekt som möjligt. Det fjärde och nya energisystemet kallar de för "aerob frikopplad metabolism".
– Att frikoppla metabolismen är ungefär som att lägga i en lägre växel när man kör bil. Motorn varvar mer och drar mer bensin men man kan ta sig upp för brantare backar. Muskeln offrar alltså effektivitet för att kunna producera mer effekt, säger Filip Larsen.

Denna modell klarar även av att förutsäga världsrekord i löpning på olika distanser.​
– Dessa resultat innebär att vi måste omvärdera vårt sätt att se på fysiologiska faktorer som effektivitet och den maximala syreupptagningsförmågan. En lägre effektivitet kan till exempel efter träning vara en positiv anpassning som gör att muskeln kan producera mer effekt.

Länk till artikeln i Nature Communications