Carla Nooijen får SCIF:s vetenskapliga pris

Nyheten publicerad | 2018-12-06

Carla Nooijen är postdoc forskare vid GIH och har fått SCIF:s lilla vetenskapliga pris. En stor anledning är hennes forskning inom rörelse för olika grupper med funktionsnedsättning, även inkluderande paralympiska idrott som paracykling.
– Det är väldigt glädjande att min forskning får denna uppmärksamhet och en stor bekräftelse på vikten av paralympisk idrott inom idrottsvetenskap – framför allt då det stora priset går till professor Jan Lexell som också är aktiv inom detta område, säger Carla Nooijen.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, bidrar varje år med medel till svensk forskning av hög kvalitet inom idrottsvetenskap. Det stora vetenskapliga priset på 100 000 kronor går till professor Jan Lexell vid Lunds universitet och priset till yngre forskare delas mellan universitetslektor Magnus Ferry vid Umeå universitet och forskare Carla Nooijen vid GIH. Förutom en prissumma på 50 000 kronor vardera får mottagarna även en minnesplakett.

Läs hela pressmeddelandet