Träningsstudie för äldre

Nyheten publicerad | 2017-10-19

På GIH pågår en träningsstudie för äldre personer fram till juli 2018. Det är ett samarbete mellan forskningsgruppen för Fysisk aktivitet och hjärnhälsa på GIH och Hjärnlabbet på Aging research center vid Karolinska Institutet, KI.

Studien syftar till att undersöka effekten av kognitiv och fysisk träning på äldres kognitiva förmåga. Vi undersöker även möjliga biologiska mekanismer som kan förklara träningseffekterna.

GIH:s satsning på forskning om hur kondition, fysisk aktivitet och vila påverkar hjärnhälsa ligger verkligen i tiden. Med hjärnhälsa avses psykisk hälsa, kognitiva funktioner och hjärnans plasticitet, det vill säga dess förmåga att anpassa sin struktur och funktion till förändrade krav.

Denna forskningssatsning på olika studier om fysisk aktivitet och hjärnhälsa har kunnat ske med hjälp av stöd från bland annat KK-stiftelsen, Intrum, ICA-gruppen, Monark, SATS, Itrim, Forte och samverkan med nationella och internationella forskargrupper.

Maria Ekblom är ansvarig för GIHs medverkan i träningsstudien för äldre. GIH-forskarna Eva Andersson, Örjan Ekblom, Daniel Väisänen och Marcus Moberg är också engagerade i projektet.

För mer information om studien (länk)