Svårt sätta betyg för lärare i idrott och hälsa när många krav ska uppfyllas

Nyheten publicerad | 2017-02-17

Lena Svennberg har i sin avhandling undersökt vad lärare värderar då de sätter betyg i idrott och hälsa och olika elevers möjligheter att lyckas i ämnet:
– Min ambition är att lyfta frågor som handlar om svårigheter i betygsättningen i relation till målsättningar i läroplanen och de kunskapskrav som infördes 2011. Lärare ska göra likvärdiga och transparanta bedömningar av eleverna samtidigt som de kvalitativa kunskapskraven kan vara svåra att beskriva med ord. Det ställs även krav på individualisering av undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar och ibland uppstår spänningar mellan lärarens dubbla uppdrag.

Avhandlingen baseras bland annat på intervjuer av lärare i idrott och hälsa i grundskolans sista år. Lärarna nämner motivation, kunskaper, självförtroende och sociala färdigheter som viktiga för betyget i idrott och hälsa. Efter införandet av den nya läroplanen 2011 har det skett förändringar i vad som värderas.
– Lärarna talar om hälsa och kunskaper oftare och på nya sätt som är i linje med kunskapskraven samtidigt som motivation finns kvar som underlag för betygen, säger Lena Svennberg.

Läs hela pressmeddelandet