Sanna Nordin-Bates får SCIF:s vetenskapliga pris

Nyheten publicerad | 2017-06-21

SCIF delar varje år ut medel till svensk forskning av hög kvalitet inom idrottsvetenskap.
– Det känns enormt roligt och hedrande att få motta detta pris, säger Sanna Nordin-Bates vid GIH. Många jag ser upp till har fått detta pris tidigare, som till exempel flera forskare på GIH. Flertalet tidigare pristagare varit manliga så det är lite extra roligt att alla pristagare i år är kvinnor.

Läs hela pressmeddelandet