Regeringen svänger – inför mer idrott i skolan 2019

Nyheten publicerad | 2017-05-17

Helene Hellmark Knutsson (S), Gustav Fridolin (MP), Annika Strandhäll (S) och Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet, vid pressträffen om insatser för daglig fysisk rörelse i skolan för unga och barn.

Idrottsämnet i grundskolan utökas med 100 timmar från och med hösten 2019. Skolverket ska nu utreda om det till exempel ska tas från ämnet "elevens val". Beskedet kommer efter att en majoritet i riksdagen under en längre tid uppmanat regeringen att agera.
– Äntligen! Detta är oerhört glädjande, utbrast Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson på en presskonferens tillsammans med regeringen på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.

De rödgröna partierna har röstat nej till utökad idrottsundervisning, men de borgerliga och Sverigedemokraterna har i ett tillkännagivande i riksdagen uppmanat regeringen att agera.

Så sent som i november sade Gustav Fridolin till DN att ett utökat antal idrottstimmar skulle spä på lärarbristen och inte var lösningen på att många barn rör sig för lite.

Nu säger han så här:

– Fler timmar i sig löser inte att alla barn är i rörelse varje dag. Det kräver att vi stärker ämnet på fler sätt och att vi stärker rörelser också vid sidan om ämnet idrott.

Fridolin betonar att regeringen inte fattat beslut om att utöka det totala antalet undervisningstimmar i grundskolan 2019. Skolverket får nu i uppdrag att undersöka hur antalet idrottstimmar ska utökas och hur detta ska finansieras.

– Lägger man till 100 timmar i ett stadie är det ungefär en timme till i veckan, säger Fridolin som vill invänta forskarnas synpunkter på i vilken ålder det är viktigast att utöka idrottsundervisningen.

I januari fick den sedan en tid tillbaka sjukskrivne idrottsministern Gabriel Wikström (S) kritik för sina uttalanden om att idrottsundervisningen inte behövde utökas. Men på S-kongressen i april fattades ett beslut om att rörelse i skolan ska öka, något högskoleminister Helene Hellmark Knutsson nu hänvisar till.

– Vi har nu ett kongressbeslut att vi ska öka rörelseaktivitet i skolan. Det är vår politik, säger Helene Hellmark Knutsson.

Men vilken roll har det spelat att det funnits ett tillkännagivande från riksdagens majoritet?

– Det viktigaste för mig har faktiskt varit det beslut vi fattade på partikongressen. Dessutom är det kunskapsunderlag vi fått viktigt som visar att barn rör sig allt mindre.

Hellmark Knutsson anser att timmar skulle kunna tas från ämnet "elevens val", som många rektorer ansett vara svårt att fylla med undervisning av tillräckligt hög kvalitet.

– Det är någonting som Skolverket får titta på. Men det kan till exempel vara från "elevens val", säger hon.

En färsk studie från Centrum för idrottsforskning visar att bara 22 procent av flickor och 44 procent av pojkar för på sig i tillräcklig utsträckning.

Moderaterna anser att oppositionen tvingat regeringen att ändra sig.

– Det här är någonting vi har tvingat regeringen att fatta beslut om. Man har under lång tid sagt nej och konsekvent röstat emot, säger Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson.

Regeringen ger samtidigt Skolverket i uppdrag att lämna förslag på skärpta skrivningar i läroplanen för att elever ska röra på sig varje dag.

– Det räcker inte med 100 timmar mer idrott och hälsa, anser Gustav Fridolin.

Ett "rörelsenätverk" bestående av Riksidrottsförbundet, GIH, organisationen Svenskt friluftsliv och lärarfacken ska bildas för att få fler behöriga lärare i drott och hälsa. Men frågan är om det kommer att finnas tillräckligt med behöriga idrottslärare hösten 2019.

– Ett exempel är kompletterande utbildningar till befintliga lärare, som GIH gör på en termin, Vi behöver inventera om fler högskolor kan göra det för att få fram fler behöriga lärare i olika årskurser, säger Helene Hellmark Knutsson.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter