Regeringen möjliggör GIH:s satsning på förskollärare

Nyheten publicerad | 2017-09-21

I årets budgetproposition har Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, fått ytterligare 4,5 miljoner i anslag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Anledningen är den utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildning som beslutats att genomföras från år 2017. Det totala anslaget för år 2018 inom utbildning blir därmed 104 miljoner kronor.

– Vi uppskattar att regeringen uppmärksammat vår satsning på förskollärare då denna yrkesgrupp är väldigt viktiga för att utveckla yngre barns rörelseglädje, säger Karin Larsén, rektor vid GIH.

Läs hela pressmeddelandet om budgetpropositionen