Bilfria zoner kring skolor bör vara regel

Nyheten publicerad | 2017-04-04

Bild på Peter SchantzProfessor Peter Schantz har tillsammans Karin Svensson Smith, ordförande i riksdagens trafikutskott, skrivit en debattartikel om att den fysiska aktiviteten inom skolans verksamhet behöver ses över och skolans möjlighet att stötta barns fysiska aktivitet utanför skoltid.

Debattartikeln är publicerad i Helsingborgs dagblad och lyfter fram att allt fler barn skjutsas till skolan istället för att cykla. Detta påverkar trafikens påverkan på klimat, luftföroreningar och buller liksom för att förbättra folkhälsan genom att främja vardaglig motion. Genom att införa bilfria zoner runt skolor, kraftfulla satsningar på cykling för barn och föräldrar samt en stadsplanering med fokus på möjlighet att cykla skulle bidra till att skapa en grund för framtida vardaglig fysisk aktivitet.

Att människor väljer att ta bil framför cykel är en bidragande orsak till att flera folksjukdomar drabbar allt längre ner i åldrarna. För mer än tjugo år sedan beslutade riksdagen att skolans rörelseämne skulle ha "hälsa" som ett tillägg i dess namn. Men beslutet har aldrig följts upp av åtgärder som inneburit en förändring i namnbytets riktning.

Skolinspektionen har dessutom i två rapporter visat att hälsodelen inom rörelseämnet har varit styvmoderligt behandlad. Det finns alltså goda skäl att på olika sätta stötta denna utveckling, se över ämnets läroplaner, och genom lärandemål och bedömningskriterier sätta tydliga mål för vad eleverna ska lära sig när det gäller vardagsmotion och hälsa.

Skolan har en viktig roll att bidra till goda levnadsvanor. Därför måste skolan också få ett breddat och fördjupat utbildningsuppdrag kring vardagsmotion inom ämnet idrott och hälsa.

Läs hela debattartikeln