Peter Schantz om cyklister har mindre risk att drabbas av cancer

Nyheten publicerad | 2017-04-21

Inslaget i Vetenskapsradion tar upp att cykla eller gå till jobbet minskar risken för sjukdomar, jämfört med om man tar bilen eller åker kollektivt. Det visar en studie i British Medical Journal. Peter Schantz uttalar sig om hur cyklister och fotgängare skiljer sig åt.

En kvarts miljon britter i 50-årsåldern har svarat på en mängd livsstilsrelaterade frågor i den stora UK biobankstudien som Vetenskapsradion tidigare har berättat om. En av frågorna som forskarna velat ha svar på var hur deltagarna tog sig till och från jobbet en vanlig dag.

Efter fem år kunde forskarna se att de som gick till jobbet hade minskat risken för hjärtsjukdomar rejält jämfört med bilister och kollektivresenärer. De som cyklade till jobbet minskade inte bara risken att drabbas av hjärtsjukdomar, även risken att få cancer sjönk.

– När man tittar på risk för cancer så har fotgängarna ingen som helst effekt av den nivån av fysisk aktivitet de har, medan däremot cyklisterna har stora effekter. Det är väldigt snyggt visat i studien, säger Peter Schantz, professor i humanbiologi vid GIH.

Vad beror det här på?

– Hjärt-kärlsjukdomar är lättare att påverka. Medan cancer, där är det nästan som om det blir en ketchupeffekt. Först när vi är riktigt fysiskt aktiva kan vi få effekter, men då kan vi få stora effekter, säger professor Peter Schantz.

Lyssna på inslaget i Vetenskapsradion