Peter Schantz i Rapport om cykelpendling

Nyheten publicerad | 2017-09-26

Bild på Peter SchantzI Rapport och i Vetenskapens Värld från den 25 september uttalade sig professor Peter Schantz vid GIH om vikten av att cykelpendla till arbetet. I den studie han varit ansvarig för har det visat sig att 80 liv kan räddas om de tar cykel till arbetet i stället för bilen.

Vi har gjort en studie i Stockholms län på 352 000 personer och av dessa har 112 000 personer maximalt 30 minuters resväg till arbetet. Upp till en halvtimme borde inte vara några problem med att cykla i stället och om en av tre bilister tar cykeln i stället så skulle det inte vara några problem, säger Peter Schantz.

Och med hundratusen färre bilar skulle klimatet gynnas rejält.

– Vi har skattat att man skulle spara cirka 60 personer att dö i förtid och dessutom har vi sjukdomar som är kopplat till avgaser. Effekterna är störst i innerstan, men de finns även i resten av länet, säger professor Bertil Forsberg vid Umeå universitet.

Men forskarna har även räknat på hälsoeffekterna för de som cyklar. En cykelpendlare beräknas ha tio procent lägre risk att dö i förtid och i Stockholm skulle det innebär ytterligare cirka 20 personer färre dödsfall per år om de personer som tog cykeln till jobbet i stället för bilden. Dessutom ska de 60 personer läggas till som undviker att dö i förtid på grund av avgaser.

– Denna träning är inte bara tillräckligt bra utan den är optimal som träning, säger Peter Schantz.