Omklassificering kräver nu legitimation i ämnet specialidrott

Nyheten publicerad | 2017-01-30

Bild på Jane MeckbachSkolverket har beslutat att omklassificera ämnet specialidrott från ett yrkesämne och de nya behörighetsreglerna gäller från den 1 juli. Den nya klassificeringen innebär att de studenter som studerar specialidrott och de som har tagit examen blir behöriga med en lärarlegitimation i ämnet specialidrott.

GIH har tillsammans med alla RIU och RF arbetat tillsammans i denna fråga och nu – efter fem år – genomför Skolverket omklassificeringen.
– Det är en stor lättnad och seger för GIH och för alla våra studenter som studerar specialidrott. Nu kan de äntligen få sin lärarlegitimation, vilket ökar deras möjligheter att söka relevanta tjänster, säger Jane Meckbach vid GIH som drivit frågan.

Reagerade med bestörtning

Redan år 2011 fick GIH examensrätt för specialidrott. Skolverket klassificerade alla ämnen och specialidrott ansågs vara ett yrkesämne, vilket GIH uppmärksammade med bestörtning.
– Vi valde att uppvakta Skolverket och Utbildningsdepartementet i denna fråga, säger Jane Meckbach. Tillsammans med övriga lärosäten som har ämneslärarutbildning i idrott och hälsa och tränarutbildning författade vi en skrivelse om att ämnet borde omklassificeras då vi såg det som ett kunskapsämne i gymnasieskolan.

Höjer kompetensen för lärarna

Tillsammans med alla riksidrottsuniversitet och RF har ett arbete med ett ny tränar- och lärarutbildning påbörjats för att höja kompetensen för lärare i specialidrott och landets tränare.

För GIH innebär omklassificeringen att:

  • du som är lärare på RIG och NIU som idag undervisar i ämnet specialidrott och har behörighet i annat ämne än specialidrott kan söka utökad behörighet före den 1 juli 2017. Här ska du lyfta fram dina yrkeserfarenhet inom specialidrott då denna möjlighet försvinner efter den 1 juli.

Läs mer om Skolverkets klassificering