Minnesruna över Stina Ljunggren

Nyheten publicerad | 2017-07-17

GIH:s tidigare högsta chef och lärare Stina Ljunggren har avlidit i en ålder av 92 år i juni 2017.

Stina Ljunggren arbetade vid GCI/GIH från 1955 fram till sin pensionering år 1989, först som assistent i fysiologi, sedan som lärarinna i gymnastik, inkluderande rytmik, rörelse och dans, och därefter som ledare för GIH mellan åren 1977-1989. GIH var då en institution under Lärarhögskolan i Stockholm.

Innan Stina påbörjade sin yrkeskarriär på GCI/GIH arbetade hon och hennes man, Olle Ljunggren, även han långvarig lärare vid GCI/GIH, i början av 1950-talet med att utveckla gymnastiklärarutbildningen i Belgien.

Läs hela minnesrunan