Malin Åman om vilka sporter som ger flest skador

Nyheten publicerad | 2017-09-25

Bild på Malin ÅmanVarje år söker omkring 112 000 svenskar akut vård för skador efter att de idrottat. Fotbollen är överlägsen etta sett till antalet skadade som skickas till akuten. Men nya studier visar att handbollsspelare och motorcykelidrottare lever extra farligt.

År 2011 undersökte Socialstyrelsen hur många som sökte akut sjukvård i samband med idrott i Sverige. Man tittade alltså på akuta skador som orsakats av exempelvis fall, eller knävridningar, tandskador och stukade fötter. Myndigheten kom fram till bedömningen att ungefär 112 000 personer skadas varje år när de sportar och idrottar. Män och pojkar är kraftigt överrepresenterade. 73 000 av de skadade är män och 39 000 är kvinnor.

Fotboll ligger högst upp

I topp ligger fotbollen med uppskattningsvis 34 000 skadade varje år. Vanligaste skadeorsaken är kollisioner med andra spelare, exempelvis en tackling, spark eller att man nickar ihop. Näst vanligast är skador efter att någon halkat eller snubblat. Tredje vanligast är överbelastade knän eller fötter. Totalt leder fotbollsskador till drygt 4 200 vårddygn per år. Efter fotbollen kommer utförsåkning, ishockey och hästsport. Mellan 9 200 och 9 400 skadas varje år när de utövar respektive sport. Därefter kommer innebandy, motorsport och handboll.

Det här säger däremot inte så mycket om vilken sport som innebär störst risk för akuta skador. Fotbollen, som har flest utövare och utövas oftast, ligger i topp när det gäller antalet skadade. Men forskare som studerat annan statistik har en helt annan bild av vilka sporter som har störst skaderisk.
– Ska man sätta antalet skador i relation till hur många som utövar sporten så är inte fotbollen värst, säger Malin Åman, idrottsskadeforskare på GIH.

Skador i förhållande till utövare

I sin senaste forskning har Malin Åman tagit del av försäkringsbolagets Folksams stora idrottsskadedatabas. Den ger en bild av antalet akuta skador hos idrottare som är registrerade inom Sveriges olika idrottsförbund. De flesta idrottsförbund i Sverige har nämligen sina skadeförsäkringar i Folksam. Det gör att det går att titta på antalet rapporterade skador i förhållande till antalet utövare. Malin Åman undersökte statistiken för fotboll, handboll, ishockey, innebandy, motorcykelsporter och bilsporter.

I den databasen framträder det tydligt att en viss typ av sport är förknippad med stor risk för skador.
– Olika typer av motorcykelsporter sticker ut. Både när det gäller antal skador och allvarliga skador. Det beror framför allt på det högre våldet mot kroppen på grund av hastigheterna och den oskyddade åkaren, säger Malin Åman.

Motorcykelsporter – störst risk för bestående men

Idrottare inom motorcykelsporter löper störst risk att skada sig i alla delar av kroppen, och dessutom störst risk att få skador som ger bestående besvär. Förarna drabbas av allt ifrån brutna armar och ben till hjärnskakningar. Dessutom har antalet skadade ökat under tidsperioden som Malin Åman undersökte.

Tittar man på antalet skador per 1 000 idrottare, ligger motorcykelsporter överlägset i topp på 84 skadade per 1 000 förare. Långt därefter kommer den farligaste lagsporten – handboll. Fotboll, innebandy och bilsporter är de minst skadedrabbade sporterna sett till skador per antalet utövare. Ingen annan lagsport är förknippad med större skaderisk än handbollen, enligt Malin Åmans studie.

Kvinnliga handbollsspelare löper störst risk

Det finns en högre risk för skador i alla delar av kroppen och framför allt knäskador. Kvinnliga handbollsspelare löper störst risk att skada sina knän. Många män drabbas också av knäskador, men för män är det vanligast med skador på händer och fingrar. Handbollen har det största antalet skador som leder till bestående besvär.
– Det gäller framför allt knäskador. Allvarliga knäskador innebär ofta en risk för att man får bestående besvär, säger Malin Åman.

Utbildning i knäkontroll ger effekt

De många knäskadorna har inte gått obemärkt förbi. Sedan många år tillbaka pågår ett förebyggande arbete för att få idrottare att träna upp stabiliteten i sina knän genom ökad styrka och kontroll av kroppen. Svenska handbollförbundet och fotbollförbundet arbetar med projektet "Knäkontroll" för att unga flickor ska slippa svåra knäskador.

Malin Åman arbetar just nu med en studie kring förekomsten av knäskador över tid, och det finns tecken på att utbildning i knäkontroll börjar ge effekt.
– Det finns träningsprogram som man i studier har sett minskar risken för knäskador. Så det finns saker att göra för att motverka det här, säger Malin Åman.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter