Leif Yttergren får SVIF:s idrottshistoriska pris

Nyheten publicerad | 2017-04-11

Svenska Idrottshistoriska Föreningen, SVIF, delar varje år i samband med sitt årsmöte ut ett idrottshistoriskt pris. Detta år går det till Leif Yttergren, docent i idrottshistoria vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
– Jag är glad, stolt och hedrad över priset. Tycker det är särskilt glädjande att min mångåriga insats som spridare av idrottshistoria till studenter och allmänhet uppmärksammas, säger Leif Yttergren.

SVIF har sedan 1997 delat ut ett pris till "välförtjänta personer som gjort stora insatser som kulturminnes-vårdare inom idrottsområdet och/eller som idrottshistoriska forskare". Pristagaren kan både vara professionell, amatör eller forskare och kan premieras för längre sammanhållna insatser eller för enskild insats av stor betydelse. Årets pris tilldelades Leif Yttergren vid GIH, då han med stor kunskap och entusiasm introducerat högskolans studenter i ämnet idrottshistoria. Han har även hållit fristående kurser i idrottshistoria för den idrottshistorisk intresserade allmänheten.

Läs hela pressmeddelandet