Kvinnor sökes till vetenskaplig studie

Nyheten publicerad | 2017-09-11

Om du är mellan 18 och 35 år, inte röker eller äter p-piller, har en normal vikt, är frisk och fysiskt aktiv är du välkommen att söka. Anledningen till denna vetenskapliga studie är att mäta effekter av ökad koncentration av testosteron på fysisk prestation och beteende hos friska kvinnor.

Det saknas idag kunskap om hur en ökad halt av testosteron hos kvinnor kan höja den fysiska prestationsförmågan då det inom elitidrott finns vissa kvinnor som har en medfödd förhöjd halt av testosteron.

Studien pågår under tio veckor och där testpersonerna behandlas av testosterontillskott för att mäta effekten av fysisk prestation, kroppssammansättning och beteende. Studien är dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad vilket innebär att vissa deltagarna slumpmässigt får behandling av testosteron och vissa får placebo. Före och i slutet av behandlingsperioden görs fysiska prestationsmätning på GIH, undersökning av kroppssammansättningen och enkäter om livskvalitet och beteende. Alla kvinnor genomgår först en allmän hälsokontroll och en gynekologisk undersökning. Det utgår ekonomisk ersättning.

Studien är ett samarbete mellan Kvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset och GIH.

Om du är intresserad av att delta ska du kontakta:
Torbjörn Helge vid GIH, e-post: torbjorn.helge@gih.se
Manne Godhe vid GIH, e-post: manne.godhe@gih.se
Kvinnohälsan vid Karolinska Universitetssjukhuset på e-post: kvinnohalsan.kk@karolinska.se eller på telefon: 08-34 12 52