Manliga försökspersoner sökes till studie

Nyheten publicerad | 2017-09-27

GIH söker deltagare till en studie om hur träning och stillasittande påverkar hjärnan. Under tre och en halv dagar görs mätningar som genomförs av forskningsgruppen Fysisk aktivitet och hjärnhälsa. Ersättning utgår.

Vid Gymnastik- och idrottshögskolan planeras en studie av hur fysisk aktivitet och stillasittande påverkar vår förmåga till att förändra signaleringen i hjärnan, något som är av stor betydelse vid inlärning och när vi skapar minnen. Vi söker nu deltagare i studien.

Följande kriterier krävs

  • Mer specifikt söker vi personer med följande kriterier:
    Män mellan 40 och 60 år
  • En fysisk aktivitetsnivå under rekommendationen för fysisk aktivitet (150 minuters måttligt till intensiv fysisk aktivitet per vecka)
  • Har ett body mass index (BMI) under 35 kg/m2
  • Har inte diabetes, epilepsi eller har haft hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt.
  • Medicinerar inte mot sömnstörningar, depression eller psykos.

Vad innebär det att delta i denna studie?

Som deltagare kommer du att vara på Gymnastik- och idrottshögskolan (Lidingövägen 1 i Stockholm, vid Stockholms Stadion) vid sammanlagt fyra tillfällen. Det första tar cirka tre timmar och här genomför deltagaren ett cykeltest och mätning av viloämnesomsättning. Deltagaren lämnar dessutom ett blodprov och testar de undersökningsformer som kommer att ingå vid de tre kommande tillfällena. De tre följande tillfällena tar cirka sex och en halv timme och innehåller tester och en fyratimmars period med antingen stillasittande, stillasittande med rörelsepauser varje halvtimme eller stillasittande med ett lättare träningspass.

Efter studien får du dina resultat presenterade för dig skriftligt.

För mer information kontakta:
Örjan Ekblom, docent, orjan.ekblom@gih.se, 0725 10 48 59 eller
Emil Bojsen Møller, doktorand, emil.bojsen.moller@gih.se