Eva Blomstrand uttalar sig om värktabletter och muskeltillväxt

Nyheten publicerad | 2017-09-04

Läkemedel med ibuprofen och Ipren är vanliga att använda vid värk och feber. Ny forskning vid KI visar att värktabletter kan hämma ­effekterna av träning och hämma muskeltillväxten. Eva Blomstrand uttalar sig om att ingen tidigare studie har undersökt träningseffekt över längre tid.

Den nya studien är genomförd av Tommy Lundberg, forskare vid Karolinska Institutet:
– Detta är viktigt mot bakgrund av de stora intag som rapporterats hos idrottare men även i befolkningen.

Den vetenskapliga artikeln. som studien grundar sig på, är bland andra William Apró medförfattare. Deltagarna i studien fick 1 200 milligram av medicinen varje dag i åtta veckor, en relativt hög, men normal, dygnsdos. De styrketränade två till tre gånger i veckan under kontrollerade former, och tillväxten av musklernas volym och styrka mättes.

Påtaglig skillnad i muskelstyrka

De som inte fick ibuprofen ökade volymen på sina muskler ungefär dubbelt så mycket som de som fått det. Skillnaden i muskelstyrka var inte lika påtaglig, men påverkades negativt av ibuprofen. Forskarna tror att resultaten även gäller andra antiinflammatoriska läkemedel.
– Studien är välgjord och resultaten är tydliga. Intag av NSAID-preparat har tidigare visat sig dämpa den anabola effekten av träning i samband med ett enstaka träningspass, men ingen tidigare studie har undersökt träningseffekt över längre tid, säger Eva Blomstrand, professor i näringsfysiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

NSAID är en engelsk förkortning för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. De flesta lättare värktabletter som säljs på apotek och i butiker ingår i gruppen NSAID, exempelvis Magnecyl, Treo och Ibumetin.

Slutsatsen är, enligt forskarna, att muskelbyggande individer bör avstå från stora mängder ibuprofen under långa perioder. Studien har forskat på unga, friska, individer. Resultaten kan skilja sig för exempelvis äldre personer och personer med inflammation i kroppen.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter