Erik Hemmingsson i Rapport och Aktuellt

Nyheten publicerad | 2017-01-27

Bild på Erik HemmingssonErik Hemmingsson deltog i både Rapport och Aktuellt den 26 januari med anledning av att samhället borde ta större ansvar för de med övervikt i Sverige. Fetman är ett växande samhällsproblem och ökar – framför allt i de fattiga bostadsområdena och på landsbygden. Forskare kräver nu större åtgärder från de folkvalda och mer stöd till de som lider av fetma.

Anledning till ätstörningar kan vara traumatiska upplevelser, genetiska förutsättningar eller hälsoproblem och det hjälper inte att skuldbelägga eller diskriminera människor med övervikt.
– De diskrimineras när de söker jobb, barn mobbas i skolan och våra fördomar om de med övervikt är att de är lata och dumma. Vi har i decennier lagt ansvaret på individen att de ska röra på sig mer och äta mindre, men detta har uppenbarligen inte fungerat hittills då fetman ökar dramatiskt varje år.

Även samhällets ansvar

Det svenska samhället blir mer stillasittande och tillgången på onyttig mat ökar och därför är det inte bara individens ansvar utan även samhällets:
– Många länder har till exempel infört skatt på läsk, vilket även Gabriel Wikström skulle kunna göra. Få sjukvården att arbeta mer förebyggande och se till att barn får bättre och mat i skolor och förskolor samt att de ska vara ute mer och röra på sig.

Erik medger att vi alla har ett individuellt ansvar att leva ett hälsosamt liv, men samhället inbjuder till felaktiga val.
– Vi vill att det ska vara billigt, enkelt och naturligt liv och det är politikers ansvar att se till att vi kan leva ett liv i balans.

Gabriel Wikström om regeringens ansvar

I Aktuellt uttalade sig folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström om vad regeringen gör för att ta sitt ansvar för den ökande fetman i samhället.
– Regeringen har gett ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Livsmedelverket för att ge svar på hur insatser för att komma åt detta stora samhällsproblem, som till exempel en bättre samverkan mellan olika aktörer. Det finns fantastiska resultat från en stad i norra Finland där man bara på några år lyckats minska antalet överviktiga barn med hälften genom att få skolan, barnavårdscentralen, idrottsrörelsen och andra aktörer att samverka.

På frågan om läskskatt svarar ministern att det är intressant att diskutera, men om man jämför med alkoholområdet där det finns punktskatter är det är de övriga verktygen som är värda att diskutera innan läskskatt kan införas.

Vad gäller fysisk aktivitet bland barn och unga gick ni på val med löfte om 100 timmar mer idrott och hälsa i skolan och nu har ni avstått från detta?
– Även om vi ökar antalet timmar i idrott och hälsa hjälper inte det de barn som idag inte tar aktiv del av lektionen eller inte rör på sig i övrigt och då har vi inte löst problemet. Här gäller det att hitta andra insatser som gör att få barn att vilja röra på sig gäller under hela skoldagen.