Erik Hemmingsson initierar ett fetmaupprop

Nyheten publicerad | 2017-01-08

Bild på Erik HemmingssonErik Hemmingsson, forskare vid GIH, har tillsammans med tre andra läkare tagit initiativ till ett fetmaupprop. De uppmanar politiker att förebygga fetma på samhällsnivå genom att bland annat införa skatt på läsk, se till att skolor serverar bra mat och ge alla svenskar möjlighet till daglig motion.

Fetma är en av vår tids största hälsofaror. Ett växande antal svenskar drabbas av fetma och dess komplikationer, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Vårt samhälle har utvecklats så att vi ständigt manas till ett ökat intag av allt mer kaloririka men näringsfattiga produkter, samtidigt som möjligheterna till spontan fysisk aktivitet blivit begränsade. Det räcker inte bara med människors vilja och motivation för att minska och behålla en lägre vikt. Det krävs också förändringar på samhällsnivå för att stävja fetmaepidemin.

Vi uppmanar beslutsfattare på alla nivåer att ta krafttag mot fetmaepidemin, så att framtida generationer inte drabbas. Det krävs inte fler utredningar, det finns redan evidensbaserade åtgärder som på samhällsnivå som kan stävja fetmaepidemin. Nu är det upp till bevis för våra folkvalda att visa ett aktivt ledarskap. Vi har listat fem evidensbaserade åtgärder som skulle kunna ge effekt och där det redan finns en god vetenskaplig grund för åtgärder på olika samhällsnivåer:

  1. Inför en särskild skatt på läsk som ett första steg mot en mer omfattande sockerskatt, där inkomsterna kan finansiera hälsofrämjande insatser. Matjättarnas möjligheter att marknadsföra skadlig skräpmat bör kraftigt begränsas, inte minst reklam som är riktad mot barn och ungdomar.
  2. Öka preventionen inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens har utarbetat riktlinjer för åtgärder mot fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor bland vuxna, men följsamheten till riktlinjerna är låg. Dessa preventiva åtgärder måste prioriteras mycket högre i sjukvården.
  3. Bygg bort fysisk inaktivitet. Alla svenskar ska ha goda möjligheter till daglig motion. Här krävs en förbättrad infrastruktur som främjar rörelse, bland annat i parker, på skolgårdar och cykelbanor.
  4. Se till att förskolor och skolor serverar näringsriktig mat och att alla barn har möjlighet och uppmuntras till minst en halvtimmes daglig fysisk aktivitet i skolan.
  5. Skuld- och skambelägg inte personer med fetma – de behöver förståelse och stöd. Därför måste hälso- och sjukvården och skolan arbeta aktivt för att stävja diskriminering av personer med fetma.

Uppropet startade den 27 december och många fetmaforskare och fetmakliniker har skrivit under. Nu vill initiativtagarna sprida det till bredare läkargrupper och till allmänheten. I ett senare skede planerar initiativtagarna att uppvakta folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Här finns hela uppropet mot fetma där man även kan skriva under.